ORSAKER BARNARBETE

Publicerad 2013-01-22 18:54:00 i Information,

Billig arbetskraft och mer lättstyrda

Barn kräver inte lika hög lön eller arbetsvillkor som vuxna. De accepterar dåliga arbetsvillkor, ofta på grund av rädsla. Lönen kan vara en natt på fabriken och en liten bit mat. Barn är mer undergivna och lättstyrda än vad vuxna är. Barn anses vara extra ”händiga” med vissa fysiska ”fördelar”, så som små händer. Ett stort plus för arbetsgivaren är också en bättre ekonomi.

Ekonomi och fattigdom i en ond cirkel

Rubriken ovanför nämner den största anledningen till att barnarbete finns idag. Familjer skickar ut sina barn för att kunna livnära sig själva och sina familjer. Barnen blir i vissa fall tvingade eller i många fall känner barnen ett socialt ansvar.  Barnens inkomstkälla är viktig då undersökning visar att det är runt en fjärdedel av familjens inkomster. Familjer i fattigdom hamnar i kris och barn blir bortlovade arbete. En arbetsgivare lovar föräldrarna arbete med bra lön och miljö men i många fall slutar det med oacceptabla arbeten under hemska förhållanden och i värsta fall kan det vara sista gången de ser sina döttrar och söner.

Okunskap

Okunskap om att löftena som ges från arbetsgivaren många gånger bara är lögner som används för att lura och utnyttja barnen som arbetskraft. Föräldrarnas attityd kan också vara ett problem, föräldrarna har kanske själva inte gått i skolan och tycker att det är onödigt att barnet ska göra det. Att det är bättre att arbeta och skaffa erfarenheter. I många fall vet föräldrarna inte ens om möjligheten för utbildning finns.

Traditionella synen och kultur

Kvinnor och barn har en undergiven ställning i Indien och anses inte vara lika mycket värda som män. Vilket leder till att en arbetsgivare anser att det är okej att utnyttja kvinnor och barn som inte är lika betydelsefulla i samhället. De ”duger” tillexempel åt hårt arbete och sexhandel.

Ett annat problem är fattiga familjer som skaffar fler och fler barn för att de är oroliga inför framtiden. Att många barn ska omhänderta och vårda föräldrarna när de blir äldre då de inte kapabla att sköta sig själva. Måste mätta fler tomma magar och skicka ut fler barn för arbete.

Som jag skrev tidigare, ute på landsbygden så är synen väldigt traditionell. Barnen har sedan långt tid tillbaka hjälpt till med hushållssysslor i hemmet, vilket ger mindre tid och ork till skola.

Urbaniseringen

Flytten från landsbygden in till centrala städer i hopp om att det ska medföra bättre arbetsvillkor. I många fall resulterar det i att barnen ändå måste arbeta på grund av familjens bristande inkomst då de slutar med att familjen inte har något annat val än att bosätta sig i kåkstäder och många barn ägnar dagarna åt att tigga.

Saknar utbildning

I utvecklingsländerna finns det knappt tillgång till skolmaterial, varken skolor eller utbildade lärare. Utan skolgång och bra utbildning blir det svårt att få ett ordentligt och välbetalt arbete. Många av barnen som hjälper till i hemmet är antingen för trötta för att orka med studier eller har ont om tid. Detta bidrar till att analfabetism och fattigdom som går vidare till nästa generation. Vilket leder till att landets ekonomi inte utvecklas och inte blir bättre.

 
Inga rättigheter utan födelsebevis
Varje barn ska registreras vid födsel enligt Barnkonventionen. I många fall får barnet inget skydd av staten eller sina rättigheter tillgodosedda. I sin tur kommer barnet sakna en identitet och kommer inte att kunna rösta i val och får inte en chans att påverka. De barnen som inte registreras har stor risk att bli utsatta för barnarbete eller bli slavar i hemmet.
 

 

Men glöm inte att detta inte är alla orsaker…

Både du och jag är en bidragande faktorer. Det kommer inte lösas av att vi slutar konsumera varor som vi vet är gjorda av barn i utvecklingsländerna. Det kommer kanske i sin tur leda till att de inte har något jobb överhuvudtaget och inte kan livnära sig och tvingas acceptera ett annat arbete, sexhandel eller liknande hemskheter.  

Det är många faktorer som bidrar. Själv tror jag att det är Indiens ekonomiska problem som är den största boven. Den orsakar en ond cirkel. Kan ett steg mot lösning vara att vi som konsumenter ställer högre krav på att de vi köper ska vara märkt på ett sätt som gör att vi vet att det är framställt/producerat på ett bra sätt.

 

 
 
 
 

INDIEN FÖRBJUDER BARNARBETE

Publicerad 2013-01-08 21:44:00 i Aktuellt, Information,

Har Indien några lagar kring barnarbete? 

År 1986 skapades en ny lag i Indien. Det innebar att barn under 14 år inte fick utsättas för arbeten och sysslor som kunde skada deras hälsa. Men lagen räknade inte med de 70 % som arbetade inom jordbruket.

Den 29 augusti 2012 godkände premiärministern Manmohan Singh en ändring av den lagen. Nya lagen innebär att anställa barn under 14 år kommer bestraffas med fängelse i två år och/eller böter på ca 500.00rupies (ca 6000kr) Tidigare har detta brott straffats med ett år och/eller ca 20.000rupies (ca 2400kr) Lagen medför också att endast barn mellan 14-18 år får anställas med krav på att yrket sker i ofarliga industrier.

Premiärministern Manmohan Singh

 

Vad tror jag att detta kommer leda till?

Barnarbete kommer inte ta slut här och nu. Men däremot så hoppas jag att detta blir en början på ett slut. Jag vet inte om hårdare straff kommer avskräcka eller hindra arbetsgivare att sluta använda sig av barn som arbetskraft. Lagen kommer tyvärr inte påverka alla barns situation, det krävs mer än den här förändringen.

Det viktigaste just nu är att se till att lagen hålls strikt och att man nu fokuserar på att minska fattigdomen. Jag tror också att många ser denna lag som mycket symbolisk, att regeringen svart på vitt nu är redo att börja kämpa mot barnarbete. 

 
 THE TIMES OF INDIA. Publicerat: 2012-08-29.
 
 
 

 

BARNARBETE

Publicerad 2013-01-08 21:07:00 i Information,

Vad är barnarbete?

Ett arbete som utförs av ett barn som är yngre än gränsåldern som står i landets lagar. Då barnets fullständiga utveckling, hälsa och utbildning kan förhindras. Barnarbete kan skada den fysiska och psykiska hälsan och den mentala hälsan.

Hur vanligt är barnarbete i Indien?

Runt om i världen idag finns det 245 miljoner barnarbetare.

I Asien, Afrika och Latinamerika finns det flest barnarbetare men det är viktigt att komma ihåg att det även förekommer i västvärlden.

I dag blir 50 miljoner indiska barn utsatta för barnarbete. Enligt officiell indisk statistik finns det 20 miljoner barnarbetare i landet. Andra menar att den riktiga siffran är 50 miljoner då en stor del sker i lönndom.

Men vilka typer av arbete blir barn utsatta för?

Ofta säljer familjer i byar utan pengar sina barn till fabriksägare och blir lovade pengar och bra arbetsvillkor med en bra lön. Men ofta resulterar det i att barnen blir utnyttjade och tvingas leva under förskräckliga förhållanden.

Många flickor arbetar som hemhjälp, en riskfylld miljö då man inte vet hur arbetsgivararen behandlar barnet. I hemmet vet man inte vad som pågår. I många fall blir barnet utnyttjat, till exempel trafficking, prostitution och pornografi.

Barnarbete sker oftast ute på landsbygden i hemmen där synen är väldigt traditionell. Där barnen alltid har hjälp till mycket i hushållet. Allt från barnpassning till matlagning.

70 % av barnarbetet sker inom jord eller skogsbruk. Den typen av sysslor kan vara fysisk påfrestande och ohälsosamt med gift i bekämpningsmedlen och svårhanterade maskiner.

I Indien är det också vanligt med barnarbete i fabriker. Under hemska förhållanden tvingas barn arbeta i skitiga, ohälsosamma och livsfarliga fabriker. Omyndiga barn som arbetar utan lön i många timmar kan klassificeras som slaveri.

En annan typ av barnarbete är det som sker på gatan, fattiga familjer som skickar ut sina barn för att tigga pengar och mat. Barn springer omkring för att försöka sälja småsaker eller putsa skor. 

 

Om

Min profilbild

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela